Slovenská asociácia konzultačných inžinierov spolu so spoločnosťou Contracts Management Consultants s.r.o. aj v roku 2024 pokračujú v štandardných školeniach výkladu FIDIC zmluvných podmienok. Jedinými školeniami na Slovensku, ktoré sú aj certifikované. Jarné školenia sa uskutočnia v nasledujúcich dňoch:

Riadny člen SACE, ako aj študent VŠ má zľavu z účastníckeho poplatku vo výške 40%.

Okrem týchto školení má SACE v ponuke školenia spoločnosti CCC, kde členovia SACE majú takisto zľavnené vložné. Jedná sa na jar 2024 o nasledujúce školenia:

V prípade otázok vo veci školení SACE kontaktujte tajomníka a v prípade školení CCC nájdete viac informácii na stránke: www.3c-global.com