Home2023-03-06T21:34:29+01:00

Pre viac informácií Diskusné fórum SACE 2023
Štandardizácia a digitalizácia
20.4.2023
Registrovať sa Registrácia prebieha do 16.4.2023
Stiahnuť Zlaté princípy FIDIC
vydanie 2019 (v slovenskom jazyku)
Ďalšie knihy
Zaregistrovať sa Seminár Nároky
podľa FIDIC zmluvných podmienok
Viac info Registrácia trvá do 17.3.2022
Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (národná členská asociácia organizácie FIDIC) O ASOCIÁCII Stať sa členom Máte záujem o členstvo v SACE?

O asociácii

Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (v skratke SACE) je záujmové združenie právnických osôb založené v roku 2003, podľa §20f Občianskeho zákonníka v platnom znení, za účelom podpory konzultačného inžinierstva a vzájomnej koordinácie konzultačných spoločností v Slovenskej republike. V súčasnosti má členskú základňu pozostávajúcu z 20 riadnych členov a 4 čestných členov.

Publikácie

Preklady zmluvných podmienok FIDIC

Publikácie

Semináre

Vzdelávací program SACE

Poradenstvo

Konzultácie a posudky

Poradenstvo

Riešenie sporov

Komisia na riešenie sporov

Riešenie sporov

0
VYŠKOLENÝCH ODBORNÍKOV
0
ROKOV FUNGOVANIA ORGANIZÁCIE
0
ROZHODCOV
0
ČLENOV ORGANIZÁCIE

Výhody členstva v SACE

Semináre a konferencie

Oznamy

Členovia

Členská základňa v súčasnosti pozostáva zo 4 čestných členov a 21 riadnych členov

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

Go to Top