Kontakt2018-09-05T08:44:11+00:00

Kontakt

Slovenská asociácia
konzultačných inžinierov

Trnavská cesta 25
831 04 Bratislava (v sídle spoločnosti REMING Consult, a.s.)

Zápis v Registri záujmových združení právnických osôb OÚ v Bratislave pod č. OVVS/ 537/4/2003

IČO: 36065862
DIČ: 2021787339
SACE nie je platcom DPH.

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK89 1111 0000 0014 9203 0007
BIC (SWIFT): UNCRSKBX

Kontaktujte nás