Kontakt

Slovenská asociácia
konzultačných inžinierov

Sídlo asociácie:

Tomášikova 64A
LakeSide Park II
831 04 Bratislava (v sídle spoločnosti REMING CONSULT, a.s.)

Zápis v Registri záujmových združení právnických osôb OÚ v Bratislave pod č. OVVS/ 537/4/2003

IČO: 36065862
DIČ: 2021787339
SACE nie je platcom DPH.

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK89 1111 0000 0014 9203 0007
BIC (SWIFT): UNCRSKBX

Kontaktujte nás

    na zasielanie aktuálnych informácii o dianí v SACE. Jedná sa o: ponuky
    školení, novinky, zľavy, výhody, limitované ponuky, poriadané súťaže a ďalšie
    marketingové aktivity prevádzkovateľa: Slovenská asociácia konzultačných
    inžinierov (SACE), Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava, IČO: 36065862.