Kontakt 2017-12-04T07:28:29+00:00

Kontakt

Slovenská asociácia
konzultačných inžinierov

Trnavská cesta 25
831 04 Bratislava (v sídle spoločnosti REMING Consult, a.s.)

Zápis v Registri záujmových združení právnických osôb OÚ v Bratislave pod č. OVVS/ 537/4/2003

IČO: 36065862
DIČ: 2021787339
SACE nie je platcom DPH.

Bankové spojenie:
Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK59 1100 0000 0026 2979 8258
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Kontaktujte nás