Orgány asociácie2019-04-14T19:18:12+00:00

Orgány asociácie

Orgány Asociácie pozostávajú z:

  • Valného zhromaždenia
  • Prezídia
  • Dozornej rady
  • Odborných komisií