Orgány asociácie2018-04-09T20:28:09+00:00

Orgány asociácie

Orgány Asociácie pozostávajú z:

  • Valného zhromaždenia
  • Prezídia
  • Dozornej rady
  • Odborných komisií