Čestní členovia

Členská základňa v súčasnosti pozostáva zo 4 čestných členov a 21 riadnych členov

Riadni členovia