Aj v apríli sa uskutočnil ďalší webinár zo série FIDIC webinárov. Tento krát sa účastníci hlbšie zaoberali jednou z najpoužívanejších foriem zmluvy o profesionálnych službách v stavebníctve.

Klasická zmluva pre klientov a konzultantov: Sedem rokov Bielej knihy FIDIC 2017, ktorú zorganizoval Výbor pre zmluvy FIDIC, sa zaoberal používaním vzorovej zmluvy o službách pre klientov/konzultantov Bielej knihy FIDIC, ktorej piate vydanie bolo uverejnené v roku 2017. Biela kniha je kľúčovou súčasťou súboru FIDIC a je jednou z medzinárodne najpoužívanejších foriem zmluvy o profesionálnych službách.

Počas webináru sa zišla kompetentná zostava prednášajúcich. Medzi panelistami, ktorých viedol predseda webináru Vincent Leloup, zakladateľ a výkonný partner spoločnosti Exequatur a predseda výboru pre zmluvy FIDIC, boli James Mwangi, generálny riaditeľ spoločnosti Kurrent Technologies a viceprezident FIDIC, Pieter Mattelaer, zástupca vedúceho skupiny – riadenie projektového portfólia v CERN, Jafar Khan, asistent generálneho právneho zástupcu (skupina) v spoločnosti Mott MacDonald a Stephen Davey, partner pre profesionálne odškodnenie v spoločnosti Lockton.

Zmluva, ktorá je dobre hodnotená pre spravodlivé vyváženie rizika

Člen predstavenstva FIDIC James Mwangi privítal panelistov na webinári a vyzdvihol prácu Výboru pre zmluvy FIDIC, ktorý podľa jeho vyjadrenia zohráva kľúčovú úlohu pri identifikácii a predvídaní potrieb trhu, strategickom umiestnení FIDIC a rozvoji prístupu organizácie k stavebným zmluvám. “Tieto zmluvy sú všeobecne vnímané ako štandard v celom medzinárodnom stavebníctve. Takáto reputácia je v nemalej miere výsledkom vynikajúcej práce členov Výboru pre zmluvy pod skvelým vedením jeho predsedu Vincenta Leloupa, ktorý s potešením moderuje dnešný webinár,” povedal.

Mwangi takisto uviedol, že Biela kniha FIDIC je jednou z najpoužívanejších foriem zmluvy o profesionálnych službách v stavebníctve, ktorá sa v súčasnosti používa celosvetovo. “Tento typ zmluvy predstavuje základnú formu zmluvy o dielo medzi klientom a konzultantom a kniha, ktorá je dobre hodnotená pre jej spravodlivé vyváženie rizika medzi klientom, má pokryť minimálne požiadavky typickej zmluvy o dielo,” povedal.

Predseda výboru pre zmluvy FIDIC Vincent Leloup uviedol webinár všeobecným úvodom do Bielej knihy a jej hlavných charakteristík, medzi ktoré patrí úplné zosúladenie so zmluvami o dielo FIDIC a pojmy a terminológia týkajúca sa úlohy konzultanta pri výkone funkcie inžiniera. Leloup uviedol, že zmluva odráža moderné medzinárodné osvedčené postupy založené na preskúmaní stavebného práva, praxe a štandardných národných formulárov vo viac ako 20 jurisdikciách, je stručná a užívateľsky prívetivá a obsahuje podrobné postupy krok za krokom, ktoré sa majú dodržiavať pri kľúčových procesoch, ako sú zmeny, pozastavenie a ukončenie zmluvy a riešenie sporov.

Celý záznam webináru si môžete pozrieť v anglickom jazyku tu, viete si však zapnúť slovenské titulky.

Slovenský preklad “Bielej knihy” si môžete zakúpiť tu. Jedná sa o 4. vydanie z roku 2006.

Anglický originál “Bielej knihy”, vydanie z roku 2017 nájdete tu.