Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Vzdelávací program SACE jar 2024:

Charakteristika – seminár nároky podľa FIDIC všeobecných zmluvných podmienok:

Seminár nároky podľa FIDIC, ktorý sa zaoberá problematikou prípravy a obhajoby zmluvných nárokov podľa červenej a žltej knihy zmluvných podmienok FIDIC (obe vydania, t. j. 1999 a 2017). Jednodňové školenie sa uskutoční 22.3.2024 – piatok (právo na zmenu vyhradené) v Bratislave. Lektorom semináru FIDIC je Ing. Ivan Brlej – konateľ spoločnosti Contracts Management Consultants, s.r.o.. Je zároveň členom prezídia SACE, či Registra rozhodcov. Taktiež je autorom mnohých autorizovaných prekladov FIDIC zmluvných podmienok do slovenského jazyka.

Bližší nájdete v letáku nižšie

Účastnícky poplatok na seminár nároky podľa FIDIC zmluvných podmienok:

Termín prihlásenia

do 11.2.2024

od 12.2.2024 do 15.3.2024

Cena v € bez DPH

znížená

základná

Plné vložné

205 €

225 €

Riadny člen SACE + študenti VŠ (zľava 40%)

123 €

135 €

Riadni členovia SACE a študenti VŠ majú nárok na 40% zľavu z účastníckeho poplatku. Registrácia prebieha od 16.1.2024 do 15.3.2024. K uvedeným cenám bude účtovaná DPH vo výške 20 %. Študenti VŠ musia zaslať potvrdenie o štúdiu preukazujúce, štúdium na VŠ počas dňa konania školenia – za letný semester akademického roku 2023/2024.

Vložné zahŕňa: účasť na školení, podklady k seminárom, certifikát o úspešnom absolvovaní semináru s poradovým číslom zapísaným do verejne prístupného registra, občerstvenie (obed, káva/ čaj a nealko), ako aj parkovanie v rámci areálu hotela.

Certifikácia:

Úspešný absolvent bude umiestnený do zoznamu absolventov semináru nároky podľa FIDIC, ktorý organizuje SACE. Zoznam certifikovaných absolventov

Informačný leták na stiahnutie tu