Nahrávam Udalosti

Vzdelávací program SACE jar 2024:

Stručná charakteristika – seminár FIDIC Žltá kniha “Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie – realizáciu”:

Jednodňové školenie sa uskutoční 15. marca 2024 v Bratislave. Seminár FIDIC žltá kniha nadväzuje v systéme vzdelávania SACE na jesenné školenie k zmluvným podmienkam FIDIC – Červená kniha. Lektorom tohto semináru FIDIC Žltá kniha je taktiež Ing. Ivan Brlej – konateľ spoločnosti Contracts Management Consultants, s.r.o.. Je zároveň členom prezídia SACE, či Registra rozhodcov. Taktiež je autorom mnohých autorizovaných prekladov FIDIC zmluvných podmienok do slovenského jazyka. Na rozdiel od jesenného semináru FIDIC Červená kniha sa seminár FIDIC Žltá kniha zaoberá odlišnosťami ustanovení FIDIC zmluvných podmienok – Červenej a Žltej knihy, ako aj rozdielmi medzi vydaniami 1999 a 2017. Vysvetlí sa princíp „naprojektuj a postav“ (Design&Build) všeobecných zmluvných podmienok.

Cieľová skupina :

Certifikované školenie je vhodné pre investorov (súkromných alebo verejných – na všetkých úrovniach t. j. štátnej, krajskej alebo obecnej), developerov, stavebných dozorov, správcov stavby a zhotoviteľov projektu. Certifikovaný seminár využijú aj manažéri stavebných spoločností, vedúci projektov, stavbyvedúci, prípravári projektov, konzultační inžinieri, poradcovia, súdni znalci, podnikoví právnici alebo aj rozhodcovia, ktorí rozhodujú spory z výstavbových projektov. Taktiež aj inštitúcie ako banky a poisťovne. Certifikácia môže byť zaujímavá aj pre študentov rôznych smerov (technických, manažérskych alebo právnických) pre ich budúci rozvoj a konkurencieschopnosť.

Účastnícky poplatok – seminár FIDIC Žltá kniha :

Termín prihlásenia

do 11.2.2024

Od 12.2.2024 do 8.3.2024

Cena v € bez DPH

znížená

základná

Plné vložné

240 €

265 €

Riadny člen SACE + študenti VŠ

(zľava 40%)

144 €

159 €

Riadni členovia SACE a študenti VŠ majú nárok na 40% zľavu z účastníckeho poplatku. K vyššie uvedeným cenám bude účtovaná DPH vo výške 20%. Registrácia prebieha od 16.1.2024 do 8.3.2024. Študenti VŠ musia zaslať potvrdenie o štúdiu preukazujúce, štúdium na VŠ počas dňa konania školenia – za letný semester akademického roku 2023/2024.

Certifikácia – seminár FIDIC Žltá kniha:

Úspešný absolvent bude umiestnený do zoznamu absolventov semináru FIDIC Žltá kniha 1999 a 2017, ktorý organizuje SACE. Zoznam certifikovaných absolventov

V rámci vzdelávacieho programu SACE je podmienkou získania certifikátu zo semináru FIDIC – Žltá kniha je úspešné absolvovanie oboch seminárov FIDIC zmluvné podmienky vo výstavbe – „ČERVENÁ KNIHA“ + FIDIC zmluvné podmienky vo výstavbe – „ŽLTÁ KNIHA“. Semináre FIDIC sa odporúčajú absolvovať v uvedenom poradí. V opačnom prípade je certifikát Žltej knihy vydaný dodatočne, v momente keď uchádzač úspešne absolvuje seminár FIDIC zmluvné podmienky vo výstavbe – „ČERVENÁ KNIHA“

Informačný leták na stiahnutie