Aj v roku 2022 pokračujeme s programom vzdelávania organizácie SACE. Najbližšie semináre v rámci programu vzdelávania SACE sú školenia FIDIC:

1)       FIDIC zmluvné podmienky vo výstavbe – „ŽLTÁ KNIHA“25.3.2022 (prezenčne alebo v prípade nepriaznivej situácie sa termín posunie)

2)       Zmluvné nároky podľa FIDIC zmluvných podmienok – príprava a obhajoba nárokov podľa Červenej a Žltej knihy FIDIC – 1.4.2022 ( prezenčne alebo v prípade nepriaznivej situácie sa termín posunie)

Školenia FIDIC (Žltá kniha, aj Nároky) sa uskutočnia v Bratislave, Hotel PLUS. V prípade záujmu sa môžete registrovať online za zvýhodnenú cenu do 31.1.2022 (resp. za plnú cenu do polovice marca).

Bližšie informácie nájdete na našej stránke venovanej akciám SACE, prípadne aj na našom Facebookovom profile.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom seminárov neváhajte kontaktovať tajomníka SACE.