Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku a na základe aktuálnych sprísnených opatrení Úradom verejného zdravotníctva SR z dňa 14.10.2020, keď sa zakázalo organizovania všetkých hromadných podujatí na Slovensku (s platnosťou od 15.10.2020), sa prvý termín 4-dňového školenia posúva predbežne na 20.11.2020 (v závislosti od aktuálnej situácie a podľa vtedy platných opatrení ÚVZ SR). Náhradné termíny troch školiacich dní pre seminár Červená kniha FIDIC predpokladáme 27.11., 4.12., 11.12.2020, samozrejme v závislosti od epidemiologickej situácie.
Situáciu samozrejme budeme monitorovať. Veríme, že sa situácia čoskoro zmení k lepšiemu a budeme môcť informovať o aktuálnych zmenách k organizovaniu školení. Odporúčame preto priebežne sledovať stránku SACE, ako aj stránky Úradu verejného zdravotníctva SR, a to z dôvodu pretrvávajúceho mimoriadneho stavu v súvislosti s COVID-19.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. V prípade otázok kontaktujte tajomníka Asociácie Prajeme pevné zdravie!