!!! Zmena pre jesenný seminár – FIDIC ČK (4-dňový)!!! Aktualizácia 8.2.2021 !!!
Na základe aktuálnej pandemickej situácie na Slovensku, nie je stále možné organizovať hromadné podujatia akéhokoľvek druhu, avšak vstúpil do platnosti COVID automat. Z toho dôvodu sme stanovili náhradné termíny seminárov na 18.3., 19.3.2021 a 25.3., 26.3.2021 (jednotlivé dni školení – štvrtok/ piatok dva po sebe nasledujúce týždne pre skrátenie trvania celého školenia). Ako bolo uvedené pri poslednej aktualizácii pripravuje sa hybridné školenia a v závislosti od pandemickej situácie (aktuálnych možností COVID automatu) budú školenia, buď prezenčne, alebo online. Všetky informácie budú s dostatočným predstihom a zrozumiteľne komunikované. Z toho dôvodu budú koncom februára/ začiatkom marca zaslané účastníkom všetky podklady na školenia.
Po Veľkej noci očakávame organizáciu školení, ktoré nadväzujú na tento 4-dňový seminár – seminár k Žltej knihe a k Nárokom.
Odporúčame preto priebežne sledovať stránku SACE, ako aj stránky Úradu verejného zdravotníctva SR, a to z dôvodu pretrvávajúceho mimoriadneho stavu v súvislosti s COVID-19.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. V prípade otázok kontaktujte tajomníka Asociácie Prajeme pevné zdravie!