Konferencia SACE – Predchádzanie a riešenie sporov na stavbách

Vážení kolegovia,

Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (SACE) oznamuje všetkým odborníkom vo výstavbe, že v mesiaci február 2017 zorganizuje stretnutie a diskusiu na tému:

„PREDCHÁDZANIE A RIEŠENIE SPOROV NA STAVBÁCH“,

ktorá sa uskutoční dňa 9. februára 2017 v Hoteli Bratislava (Seberíniho 9, Bratislava)

Témami konferencie sú:
1. „Formy riešenia sporov v podmienkach SR”
2. „Riešenie sporov podľa čl. 20 Všeobecných zmluvných podmienok FIDIC“
Svoje prednášky prednesú: Ing. Ivan Brlej, JUDr. Ing. Tibor Kobela, Ing. Branislav Kajánek, Ing. Radoslav Lipták

Konferencia je vhodná pre: všetky zmluvné strany vo výstavbe podľa zmluvných podmienok FIDIC
V rámci konferenčného poplatku je zahrnutá účasť na konferencii, parkovné a občerstvenie vo forme coffebreak

V prípade akýchkoľvek informácií kontaktujte tajomníka Asociácie
Ing. Michal Venglár, tajomník SACE,
tel: +421 917 212 923, fidicsk (a) gmail.com

By |2017-09-20T12:41:05+00:00február 9th, 2017|News|