Slovenská asociácia konzultačných inžinierov oznamuje všetkým odborníkom vo výstavbe, že v mesiaci marec 2013 zorganizuje stretnutie a diskusiu na tému

„EFEKTÍVNE STAVEBNÍCTVO PRE SLOVENSKO“,

ktorá sa uskutoční dňa 27.3.2013 v Hoteli Holiday Inn v Bratislave.

Témami konferencie budú:
1. „Zmluvné vzťahy vo výstavbe a ich vplyv na cenu, kvalitu a lehotu výstavby.“
2. „Obstarávanie stavebných projektov a stavieb v SR“

Účasť je možné potvrdiť do 22.3.2013.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Bližšie informácie nájdete v prílohách:

Leták na stiahnutie

Prednášajúci

Ďalšie informácie