FIDIC uverejnil nový praktický dokument o aktuálnej a dôležitej otázke predchádzania sporom. Dokument s názvom “Predchádzanie sporom – zameranie na komisie na riešenie sporov” predstavili na zasadnutí FIDIC Fóra pre predchádzanie sporom a rozhodcovské konanie Zasadnutie sa konalo 27. novembra 2023 počas oficiálnej konferencie používateľov zmlúv FIDIC.

Nový praktický dokument zdôrazňuje informovanosť používateľov zmlúv FIDIC a rozhodcov o predchádzaní sporom o funkcii komisií na riešenie sporov. Tento dokument zabezpečuje prijatie osvedčených postupov. Predchádzanie sporom je rozhodujúce, pokiaľ ide o úspešnú realizáciu projektu, a dokument by mal byť v tomto smere pre odvetvie obrovskou pomocou.

Poznámka bola vypracovaná na základe práce, ktorú vykonala pracovná skupina FIDIC s cieľom pripraviť praktický dokument o predchádzaní sporom. Pracovnú skupinu tvorili Daduna Kokhreidze, generálny právny zástupca FIDIC a člen Zoznamu schválených rozhodcov sporov prezidenta FIDIC, Yann Schneller, advokát a partner v advokátskej kancelárii Cartier Meyniel Schneller a Taner Dedezade, advokát a partner v advokátskej kancelárii Howard Kennedy LLP.

Pracovná skupina pripravila dotazník, ktorý bol zaslaný všetkým členom Zoznamu prezidenta FIDIC, s cieľom získať názory členov na to, ako predchádzanie sporom funguje v praxi. Kľúčové otázky, ktoré im boli položené, boli tieto:

  • Ako/kedy rada pre spory oboznamuje strany so svojou úlohou predchádzať sporom?
  • Kedy by sa malo v ideálnom prípade predchádzať sporom?
  • Kde by sa malo predchádzať sporom?
  • Ktoré záležitosti sa najviac hodia na predchádzanie sporom?
  • Aké sú najúčinnejšie techniky predchádzania sporom?

Pracovná skupina zvážila odpovede na otázky a na základe získaných informácií zostavila praktický dokument.

CEO FIDIC Dr. Nelson Ogunshakin pri príležitosti vydania tohto dokumentu uviedol: “FIDIC dôrazne odporúča, aby všetky zainteresované strany projektu prijali obsah nového praktického dokumentu “Predchádzanie sporom – zameranie na komisie na riešenie sporov” a konali v súlade s ním čo najskôr a čo najrýchlejšie je v najlepšom záujme všetkých strán stavebných projektov. FIDIC prejavil vďaku za dôležitú a náročnú prácu pracovnej skupiny FIDIC Dispute Avoidance and Adjudication Forum pri príprave tohto dokumentu.

Členovia fóra pomáhajú zabezpečiť, aby bol FIDIC schopný držať krok s najnovším právnym a zmluvným vývojom. Takisto zabezpečujú, aby informácie, ktoré v tejto oblasti poskytujeme, boli čo najaktuálnejšie a najrelevantnejšie.”

Kliknutím sem si môžete stiahnuť nový dokument FIDIC o predchádzaní sporom (v anglickom jazyku).