V mesiaci jún 2023 bol publikovaný najnovší newsletter s poradovým č. 10 – FIDIC Contract Users’ Newsletter. Prístupný je na stránke: 06 FIDIC Contract Users’ Newsletter

Čo tam nájdete v skratke:

  • Informácia o novom usmernení, ktoré pomôže používateľom FIDIC zmlúv zvládnuť náročné časy.
  • Uznanie pre ERN, Európsku organizáciu pre jadrový výskum.
  • Náhľad na medzinárodnú konferenciu a ocenenia FIDIC pre používateľov zmlúv v roku 2023.
  • Profil Trénera roka pre FIDIC zmluvy.
  • Správa o nedávnej oficiálnej konferencii FIDIC pre používateľov zmlúv pre región EMEA.
  • Novinky o oceneniach používateľov zmlúv 2023, kde je možné stále prihlásiť sa.
  • Náhľad na konferenciu ICC-FIDIC o medzinárodných stavebných zmluvách a riešení sporov v Paríži.
  • Revitalizácia FIDIC Academy na podporu školení v oblasti zmlúv.
  • Novinky o nedávno spustenom kurzovom programe pre stavebné zmluvy “na požiadanie”.
  • Publikácia v tlačenej verzii novej príručky FIDIC zmlúv.