V roku 2023 sa konferencia FIDIC Global Infrastructure Conference uskutoční v Singapure. Aj tento rok je pre Vás počas dvoch dní pripravený veľmi zaujímavý program. Takisto sa uskutočnia aj každoročné stretnutia členov federácie, ako napr. valné zhromaždenie členov, ktoré bude ako posledné roky hybridne. Bližšie informácie nájdete na stránke FIDIC. Registrácia je spustená a potrvá až do vypredania všetkých miest. Členovia SACE môžu využiť znížený registračný poplatok na túto konferenciu.