Organizácia FIDIC publikovala v decembri 2022 druhé vydanie – reprint nasledujúcich zmluvných podmienok:

  • Zmluvné podmienky na výstavbu (Červená kniha),
  • Zmluvné podmienky pre technologické zariadenia a naprojektuj/postav (Žltá kniha),
  • Zmluvné podmienky na kľúč (Strieborná kniha),

ako aktualizovanú verziu pôvodného druhého vydania z roku 2022. SACE požiadalo o licenciu na preklad týchto publikácií, následne začne na tomto preklade pracovať. Vydanie reprintov obsahuje zapracované Zmeny a doplnenia, ktoré FIDIC publikoval.

Originály Zmien a doplnení nájdete:

Okrem toho FIDIC informoval, že v roku 2023 bude vydaný aj sprievodca k týmto reprintom. Celý článok v anglickom jazyku nájdete tu.

SACE takisto preloží aj tieto PDF súbory a umiestni ich na stránku SACE. Z hľadiska používateľov, zaujímavý bude hlavne dokument pre Červenú knihu, nakoľko SACE bolo prvou krajinou, ktorá preložila v roku 2018 FIDIC zmluvné podmienky Červená kniha, druhé vydanie 2017. Táto publikácia všetky tieto zmeny a doplnenia neobsahuje. Čo sa týka aktuálne predávaných revízií č. 1 – Žltá kniha od roku 2021 a Červená kniha od roku 2022, tak tieto verzie zahŕňajú dva balíky zmien a čiastočne pre ne budú použiteľné aj tieto PDF súbory (avšak niektoré časti budú duplicitné).