O diskusnom fóre:

SACE ako národná členská organizácia medzinárodnej federácie FIDIC zorganizuje dňa 27.4.2022 diskusné fórum “Výkonnejšie stavebníctvo, výzva pre SR”. Fórum sa uskutoční v klube pod lampou na Partizánskej ulici č. 2 v Bratislave. Dňa 22.4.2022 bude ukončené prihlasovanie na konferenciu, registrovať sa však môžete stále tu.

Cieľom diskusného fóra je komplexne analyzovať problémy a nedostatky v príprave, riadení výstavby, hľadať konkrétne návody na zlepšenia a zvýšenia výkonnosti s dopadom aj na zmenu/úpravu slovenskej legislatívy a prijatia štandardných postupov a metodík pre prípravu, obstarávanie a realizáciu verejných stavieb infraštruktúry na Slovensku. Diskusie budú koncipované nasledovne v dvoch blokoch, spolu s tretím, kde prídu na rad otázky publika. Ak máte záujem si pripraviť otázky, ktoré budú nadväzovať na diskusiu moderovanú našimi moderátormi, prezrite si vopred pripravené otázky, nájdete ich tu.

Diskutovať budú:

Diskusiu budú viesť: Jana Trúchliková a Igor Tóth.

Viac informácií nájdete na našej stránke venovanej vzdelávaniu a akciám