Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

O diskusnom fóre:

Panelová diskusia k aktuálnym témam v stavebníctve, konzultačnom inžinierstve a zmluvnom manažmente sa uskutoční dňa 27.4.2022. Cieľom diskusného fóra je komplexne analyzovať problémy a nedostatky v príprave, riadení výstavby, hľadať konkrétne návody na zlepšenia a zvýšenia výkonnosti s dopadom aj na zmenu/úpravu slovenskej legislatívy a prijatia štandardných postupov a metodík pre prípravu, obstarávanie a realizáciu verejných stavieb infraštruktúry na Slovensku.

Potvrdení hostia:

Pripravené otázky:

Ak by ste mali záujem pripraviť si otázky nadväzujúce na tie, o ktorých sa bude hovoriť počas diskusného fóra, odporúčame Vám prejsť si pripravenými otázkami. PDF súbor s otázkami nájdete tu

Cieľová skupina:

vhodné pre všetkých účastníkov pri príprave, obstarávaní, realizácii, dozorovaní stavieb, riešení a predchádzaní sporov a iných súvisiacich činností vo výstavbe

Miesto konania a forma:

Forma diskusného fóra je hybridná, t. j. prezenčne sa stretneme v Klube pod lampou a takisto online cez stream na YouTube. Klub pod lampou sa nachádza na Partizánskej ulici č. 2 v Bratislave

Účastnícky poplatok:

  • Online (cez webový prehliadač) 39 EUR
  • Prezenčne 59 EUR
  • SACE nie je platcom DPH. Registrácia pre prezenčnú účasť prebieha do 25.4.2022, pre online účasť do 26.4.2022

Časový harmonogram (predbežný):

  1. Registrácia od 8:30
  2. Privítanie a panel 1 od 9:00
  3. Prestávka od 10:10
  4. Panel 2 od 10:30
  5. Diskusia od 11:30
  6. Ukončenie o 12:30

Propagačný leták:

Tu na stiahnutie

Príprava diskusného fóra je možná vďaka naším členom a sympatizantom. Ďakujeme