Monthly Archives: február 2011

Podpísanie Dohody o spolupráci so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS)

By |2017-10-13T17:31:54+00:00február 1st, 2011|News|

Nakoľko poslaním SACE je šíriť dobré meno FIDIC-u na Slovensku a propagovať zmluvné podmienky FIDIC, ktoré používajú tak projektanti, investori ako aj zhotovitelia, SACE privítala iniciatívu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska o pristúpenie k užšej spolupráci v procese výstavby prostredníctvom podpísania formálnej Dohody o spolupráci. Dohoda bola podpísaná 18.1.2011 v Báči. Dohoda_o_spolupraci SACE-ZSPS_-_18.1.2011 Pri tejto príležitosti