VZ SACE 2018

VZ SACE 2018

Vážení členovia SACE, Valné zhromaždenie (VZ SACE) členov Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov, sa uskutoční dňa 20. marca 2018 (utorok) predbežne o 14:00. Miesto konania: Vienna House Easy Hotel, Galvaniho 28, 821 04 Bratislava

Program VZ SACE :

 1. Otvorenie (14:00)
 2. Schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov valného zhromaždenia
 3. Schválenie programu valného zhromaždenia
 4. Výročná správa o činnosti Asociácie v roku 2017
 5. Správa dozornej rady k ročnej účtovnej závierke za rok 2017
 6. Oznámenie o vzniku/ zániku členstva riadnych členov Asociácie
 7. Návrh plánu činnosti a rozpočtu Asociácie na rok 2018
 8. Návrh výšky členských príspevkov na rok 2018
 9. Voľba 1 člena dozornej rady
 10. Diskusia
 11. Schválenie Uznesenia VZ: výročnej správy, ročnej účtovnej závierky za rok 2017, plánu činnosti, výšky príspevkov a rozpočtu na rok 2018, výsledku volieb člena dozornej rady
 12. Rôzne

Konferencia:

Pred VZ sa koná konferencia Zmluvy vo výstavbe a legislatíva, na ktorú je možné sa prihlásiť cez registračný formulár TU. Pre členov SACE je k dispozícii zvýhodnené vložné – bezplatne. V rámci podujatia je zabezpečený obed, ako aj občerstvenie počas konferencie.

By |2018-03-13T09:45:12+00:00január 22nd, 2018|News, SACE|