SACE ako národná členská organizácia medzinárodnej federácie FIDIC organizuje dňa 1.2.2018 20.3.2018 opakovanú konferenciu Zmluvy vo výstavbe a legislatíva. Konferencia sa uskutoční v Hoteli Vienna House Easy Bratislava na Galvaniho 28 v Bratislave. Prihlasovanie na konferenciu je možné do 18.1.2018  2.3.2018

Obsahom konferencie  je analýza legislatívnych predpisov na Slovensku, ktorá bude konfrontovaná so zaužívanou praxou. Prednášať budú Ivan Brlej, Peter Kotvan, Peter Kyčin a Matej Mráz. Informácie a skúsenosti z Českej republiky budú prednesené Lukášom Klee – medzinárodným odborníkom na FIDIC zmluvné podmienky. Prednášky konferencie budú koncipované nasledovne:

Konferencia Zmluvy vo výstavbe a legislatíva (prvý blok) : Úpravy štandardných zmlúv vo výstavbe z dôvodov požiadaviek legislatívy

  • Spracovanie Osobitných zmluvných podmienok a miera zásahov do Všeobecných zmluvných podmienok
  • Porovnanie situácie v úpravách zmlúv a požiadaviek legislatívy v ČR

Konferencia Zmluvy vo výstavbe a legislatíva (druhý blok) : Praktické problémy pri tvorbe a plnení zmlúv vo výstavbe a pri realizácii Diela

  • Príčiny vzniku problémov, dopady na postup výstavby
  • Alokácia rizík vo výstavbe a jej dopady na postup a cenu výstavby
  • Spory vo výstavbe, ich predchádzanie a riešenie

Ku každému bloku bude dostatočný priestor na diskusiu. V prípade, že nestihnete položiť prednášajúcemu otázku, určite bude možné počas prestávok osloviť prednášajúceho s Vašou otázkou. Každý účastník dostane prednášky voľne na stiahnutie.

 

Z technických príčin bola konferencia presunutá z 1.2.2018 na 20.3.2018 (utorok). Miesto konania zostáva nezmenené. Ďakujeme Vám za pochopenie