O diskusnom fóre:

SACE oslavuje v roku 2023 svoje 20. výročie založenia. Za svoju históriu zorganizovalo viacero odborných konferencií a po pandémii začalo s organizáciou diskusných fór. Na základe záverov z prvého ročníka (Výkonnejšie stavebníctvo, výzva pre SR) sa tento rok v diskusii zameriame na aktuálne výzvy ohľadne štandardizácie zmluvných podmienok a digitalizácie procesov v stavebníctve. Diskusné fórum SACE 2023  sa uskutoční dňa 20.4.2023.  K obom hlavným témam budú prednášať a diskutovať veľmi zaujímaví hostia, konkrétne sa jedná o:

Potvrdení hostia v paneli 1 – Štandardizácia:

Potvrdení hostia v paneli 2 – Digitalizácia:

Diskusné fórum SACE budú moderovať: Radka Semancová a Igor Tóth.

Viac informácií nájdete na našej stránke venovanej vzdelávaniu a akciám.