SACE v rámci svojho programu pripravuje zoznam kandidátov vhodných pre zápis do Registra členov Komisií na riešenie sporov, ktorých činnosť je vyžadovaná podľa FIDIC zmluvných podmienok.

Záujemcov o zápis do Registra členov Komisie na riešenie sporov žiadame, aby zaslali svoje CV a zoznam absolvovaných FIDIC školení na Slovensku alebo aj v zahraničí ako aj zoznam stavieb riadených podľa FIDIC zmluvných podmienok, na ktorých doteraz pôsobili na e-mailovu adresu fidicsk (a) gmail.com najneskôr do 28.2.2009.