SACE dňa 1.8.2013 zmení svoju adresu.

Nová korešpondenčná a fakturačná adresa asociácie:

Trnavská cesta 25
SK-831 04 Bratislava
Slovenská republika