Vážení obchodní partneri, vážení sympatizanti,

dňa 3.10.2023 bolo oficiálne zmenené sídlo Asociácie. Nová korešpondenčná adresa, ako aj fakturačná adresa je:

Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (v skratke SACE)

Tomášikova 64A
LakeSide Park II
831 04 Bratislava (v sídle spoločnosti REMING CONSULT, a.s.)

Od tohto dátumu prosím všetku poštu adresujte už vyššie uvedenú adresu. Ďakujeme za pochopenie