Dňa 17.6.2021 Valné Zhromaždenie SACE schválilo nového prezidenta SACE – Ing. Ivana Brleja na obdobie rokov 2021 a 2022. Rovnako Valné Zhromaždenie členov SACE zvolilo nového viceprezidenta SACE – Ing. Igora Tótha, ktorý v roku 2023 prevezme vedenie asociácie. Taktiež boli zvolení noví členovia prezídia. Viac informácií nájdete na stránke: Prezídium SACE