Dňa 30.3.2023 sa uskutočnilo Valné Zhromaždenie členov SACE. Znovu, po roku, sa stretli skoro všetci zástupcovia členských spoločností SACE. Prijatím uznesenia schválilo nového prezidenta SACE – Ing. Igora Tótha na obdobie rokov 2023 a 2024 (až do VZ členov SACE v roku 2023). Rovnako Valné Zhromaždenie členov SACE zvolilo nového viceprezidenta SACE – Ing. Branislava Hudáka, ktorý v roku 2025 prevezme vedenie asociácie ako prezident. Taktiež boli znovuzvolení zostávajúci členovia prezídia. Viac informácií nájdete na stránke