VZ SACE 2017

Vážení členovia SACE,

Valné zhromaždenie (VZ) členov Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov, sa uskutoční dňa 30. marca 2017 (štvrtok) predbežne o 14:00. Miesto konania: REMING Consult a.s., Trnavská cesta 25, Bratislava

Program VZ SACE :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov valného zhromaždenia
 3. Schválenie programu valného zhromaždenia
 4. Výročná správa o činnosti Asociácie v roku 2016
 5. Správa dozornej rady k ročnej účtovnej závierke za rok 2016
 6. Oznámenie o vzniku/ zániku členstva riadnych členov Asociácie
 7. Návrh plánu činnosti a rozpočtu Asociácie na rok 2017
 8. Návrh výšky členských príspevkov na rok 2017
 9. Odovzdanie právomocí prezidenta
 10. Voľba nového viceprezidenta (nástupca prezidenta)
 11. Voľby členov prezídia/ dozornej rady
 12. Diskusia
 13. Schválenie Uznesenia VZ: výročnej správy, ročnej účtovnej závierky za rok 2016, plánu činnosti a výšky príspevkov na rok 2017, výsledkov volieb viceprezidenta, členov prezídia a dozornej rady.
 14. Rôzne
By |2017-10-13T16:59:55+00:00február 1st, 2017|News|