Vážení členovia SACE,

Valné zhromaždenie (VZ) členov Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov, sa uskutoční dňa 30. marca 2015 (pondelok) o 10:00. Miesto konania: PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, Bratislava

V prílohe sa nachádza Program VZ 2015