Dňa 16.5.2019 sa traja zástupcovia SACE, zúčastnili prvého ročníka medzinárodnej konferencie „Prague International  Construction Contract Conference“. Konferencia, ktorej organizátorom bola spoločnosť 3C-GLOBAL, a konkrétne hlavným garantom bol Lukáš Klee, sa konala v reprezentačných konferenčných priestoroch hotela Clarion v Prahe. Sponzormi a partnermi bolo viac ako šesťdesiat spoločností a združení v prevažnej miere z Česka, medzi nimi aj slovenská SACE .

 

Program bol nastavený v duchu sloganu konferencie – „Existuje spôsob ako spolupracovať a inovovať ?“

Organizátori si dali za cieľ upozorniť na nedostatok spolupráce a inovácie v stavebníctve a rozobrať otázku vzťahov, správania sa a ľudskej motivácie.

Konferencia bola rozdelená do dvoch sekcií: sekcia A – Zmluvy a projektové riadenie a sekcia B – Férové vzťahy a inovácia. V rýchlom slede vystúpilo 25 prednášajúcich z rôznych krajín zo štyroch svetadielov, ktorí sa zaoberali témami :

– Trendy vo výstavbe,

– Ako používať zmluvné štandardy FIDIC,

– Claimy vo výstavbe- ich kvantifikácia a zmierovanie,

– BIM – digitalizácia v stavebníctve,

– Integrácia projektanta a zhotoviteľa,

– Efektívna alokácia rizika a spolupráca sú základom úspechu

Jednotlivé prednášky nemali za cieľ ísť do hĺbky tém, ale mali skôr všeobecný – informatívny charakter, čo je pri množstve prednášok a ich širokospektrálnosti pochopiteľné.

 

Reprezentačným priestorom konania konferencie a  prednášajúcim z celého sveta  zodpovedala aj vysoká účasť na konferencii – organizátori uvádzajú číslo 520. Členom SACE, ako aj ostatným zástupcom firiem a združení na Slovensku túto konferenciu do budúcnosti vrelo odporúčame.

Zdroj fotografie Stránka CCC