V roku 2017 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov ukrajinskej asociácie ICEG a prezidenta SACE v Kyjeve. Toto stretnutie je pokračovaním stretnutí so zahraničnými partnermi, kedy v decembri roku 2014 prebehlo stretnutie s českou asociáciou CACE. Okrem CACE prebehli rozhovory aj so zástupcami Katalánskej inžinierskej asociácie. Spolupráca medzi členmi jednotlivých organizácií môže byť vďaka týmto stretnutiam jednoduchšia.

Spolupráca s ICEG

Na stretnutí dňa 27.11.2017 podpísali zástupcovia (ICEG – Interstate Consultants Engineers Guild) a Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (SACE) Memorandum o vzájomnom porozumení. Hospodárska spolupráca pri dosahovaní rozvoja Ukrajiny a Slovenskej republiky je obidvomi stranami považovaná za dôležitú. V dokumente sa signatári zaviazali podporovať rozvoj vzájomnej spolupráce členov svojich organizácií na Ukrajine a na Slovensku. Zástupcovia oboch strán taktiež potvrdili záujem o zintenzívnenie spolupráce pri realizácii stavebných projektov. Za SACE memorandum podpísal prezident asociácie p. Vladislav JANOTA, MBA a za ukrajinskú stranu p. Olexandr Nepomnyashchyy.

Stretnutie sa uskutočnilo aj za prítomnosti ďalších zástupcov: Zástupcovia ukrajinského ministerstva regionálneho rozvoja, zástupcovia ukrajinských projekčných spoločností a priemyslu. Počas tohto stretnutia prebehli aj krátke prednášky na tému:

Skúsenosti spoločností ponúkajúce konzultačné služby s orgánmi a medzinárodnými organizáciami konzultačných inžinierov pri realizácii projektov financovaných medzinárodnými organizáciami

Ďalšie informácie nájdete a viac fotografií nájdete na stránke ICEG prípadne v ukrajinskom jazyku na stránke ministerstva regionálneho rozvoja

ICEG (Interstate Consultants Engineers Guild)

Medzinárodný konzultantský inžiniersky cech (ICEG) je nezávislé odborné združenie, ktorého cieľom je harmonizovať existujúci model trhu s inžinierskymi a poradenskými službami na Ukrajine v súlade so všeobecne uznávanými medzinárodnými normami. ICEG je pridruženým členom FIDIC a pridruženým členom Európskej federácie inžinierskych konzultačných asociácií (EFCA).