V rámci propagačnej aktivity SACE sa vydávajú v spolupráci s časopisom EUROSTAV jednotlivé články, ktoré sa venujú zmluvným vzťahom vo výstavbe (FIDIC a slovenská stavebná prax). Druhý článok v poradí je publikovaný v treťom čísle 2022 časopisu EUROSTAV. Nájdete ho tu

Ďalšie články, ktoré budú vychádzať postupne v priebehu roka, sa budú venovať týmto témam (nemusia byť presne v poradí jednotlivých čísel):

  • Zmluvná cena, Akceptovaná zmluvná čiastka a rezerva (vychádza v 04/2022 dňa 20.4.2022)
  • Valorizácia
  • Úprava zmluvnej ceny ako podstatnej náležitosti ZoD
  • Zmeny a nároky
  • Projektová dokumentácia
  • Oceňovanie prác
  • Preberanie diela
  • Komisia na riešenie sporov
  • Zlaté princípy FIDIC zmluvy

Séria článkov je/ bude dielom aktuálneho prezidenta SACE Ing. Ivan Brlej, ktorý je aj školiteľom vzdelávacieho programu SACE. Na článkoch sa podieľali aj spoluautori Ing. Marián Pavlík, Mgr. Jana Trúchliková a Ing. Eva Tuchyňová.

Články, ktoré už vyšli v predchádzajúcich mesiacoch: