V rámci propagačnej aktivity SACE sa vydávajú v spolupráci s časopisom EUROSTAV jednotlivé články, ktoré sa venujú zmluvným vzťahom vo výstavbe (FIDIC a slovenská stavebná prax). Najnovší článok sa týka zmien a nárokov v čísle 06/2022. Celý zoznam nájdete tu:

Séria článkov je/ bude dielom aktuálneho prezidenta SACE Ing. Ivan Brlej, ktorý je aj školiteľom vzdelávacieho programu SACE. Na článkoch sa podieľali aj spoluautori Ing. Marián Pavlík, Mgr. Jana Trúchliková a Ing. Eva Tuchyňová.