V rámci terajšej aktivity SACE sa začala vydávať v spolupráci s časopisom EUROSTAV séria článkov venujúcich sa zmluvným vzťahom vo výstavbe (FIDIC a slovenská stavebná prax). Úvodný článok je uverejnený v prvom dvojčísle tohto roku časopisu EUROSTAV. Nájdete ho tu

Ďalšie články, ktoré budú vychádzať postupne v priebehu roka, sa budú venovať týmto témam (nemusia byť presne v poradí jednotlivých čísel):

  • Koncept červenej a žltej knihy (vychádza v 02/2022 dňa 22.3.2022)
  • Valorizácia
  • Zmluvná cena, Akceptovaná zmluvná čiastka a rezerva
  • Úprava zmluvnej ceny ako podstatnej náležitosti ZoD
  • Zmeny a nároky
  • Projektová dokumentácia
  • Oceňovanie prác
  • Preberanie diela
  • Komisia na riešenie sporov
  • Zlaté princípy FIDIC zmluvy

Séria článkov je/ bude dielom aktuálneho prezidenta SACE Ing. Ivan Brlej, ktorý je aj školiteľom vzdelávacieho programu SACE. Na článkoch sa podieľali aj spoluautori Ing. Marián Pavlík, Mgr. Jana Trúchliková a Ing. Eva Tuchyňová.