Loading Udalosti
This event has passed.

O konferencii

Konferencia Best practice sa bude venovať týmto témam: Analýza stavu stavebníctva vo verejnom sektore. Problémy a ťažkosti v príprave, obstarávaní a realizácii stavieb z verejných zdrojov. Nové technológie ako nástroj proti korupcii. Správanie jednotlivých účastníkov vo výstavbe. Snahy o výsledky usmerňovania a regulácie v legislatíve, obstarávaní a realizácii stavieb. Poukázanie na východiská, potenciál a možnosti rozvoja stavebníctva.

Odborníci a spolupracovníci zo Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov – národnej členskej organizácie svetovej organizácie konzultačných inžinierov FIDIC – sa vo svojich vystúpeniach budú venovať výzvam a podnetom, na ktoré súčasný stav slovenského stavebníctva poukazuje.

Vystúpenia prednášateľov sa budú snažiť poukázať na hlavné brzdy a prekážky v rozvoji stavebníctva z hľadiska našich slovenských špecifických ťažkostí a problémov a hľadať možné cesty na zlepšenie situácie a zvýšenie kvality realizácie a plánovania stavieb.

Zámerom konferencie je otvorene diskutovať o nedostatkoch a chybách pri príprave a plánovaní stavieb, v postupoch pri verejnom obstarávaní, možnom konflikte záujmov jednotlivých účastníkov vo výstavbe, nedostatkoch pri príprave a aplikácii zmluvného a finančného riadenia stavieb, dozorovaní stavieb a vyvodzovaní zodpovednosti za prípadné pochybenia.

   Ciele konferencie Best practice

 • Dôsledky korupcie a neetického správania vo výstavbe
 • Identifikácia zdrojov problémov
 • Pomenovanie nedostatkov a prekážok v rozvoji stavebníctva
 • Načrtnutie riešenia a možné cesty zlepšenia
 • Iniciácia systémových a legislatívnych úprav
 • Podpora trendom zvýšenej etiky, morálky a zodpovednosti v konaní jednotlivcov

Cieľová skupina

Vhodné pre všetkých účastníkov zmluvných strán vo výstavbe – investorov, zhotoviteľov, projektantov, inžinierskych a právnických konzultantov, dozorov, úverových konzultantov a pod.

Program Konferencie: „Best practice pre slovenské stavebníctvo“

Registrácia 8:30 až 9:00
Otvorenie a privítanie 9:00 až 9:20
1. blok prednášok s diskusiou 9:20 až 10:50
Prestávka na občerstvenie 10:50 až 11:20
2. blok prednášok s diskusiou 11:20 až 12:50
Ukončenie 12:50 až 13:00

Prednášky

 • ETIKA A MORÁLKA VO VZŤAHOCH VO VÝSTAVBE (Ivan Brlej)
 • ŤAŽKOSTI V PROCESOCH PRÍPRAVY, PLÁNOVANIA A OBSTARÁVANIA STAVIEB (Peter Kotvan)
 • PROBLÉMY V ZMLUVNOM A FINANČNOM RIADENÍ VÝSTAVBY (Matej Mráz)
 • STRATEGICKÉ RIADENIE A PLÁNOVANIE V SR (Kvetoslav Kmec)
 • JEDNOTNÁ METODIKA PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V STAVEBNÍCTVE (Marek Kopriva)

Právo na zmenu programu vyhradené

Účastnícky poplatok

Termín prihlásenia Od 21.10.2019 do 14.11.2019
Cena v € bez DPH základná
Plné vložné 99 €

Vložné zahŕňa: účasť na konferencii, podklady k prednáškam, občerstvenie. SACE nie je platcom DPH

Parkovanie je možné pred hotelom za poplatok 1€ na hodinu (platí sa v hoteli), alebo na neďalekom parkovisku nákupného centra bezplatne.

Viac informácií nájdete v letáku