Opakovaná konferencia a VZ SACE 2018

Opakovaná konferencia Zmluvy vo výstavbe a legislatíva (krátke info) :

SACE ako národná členská organizácia medzinárodnej federácie FIDIC zorganizuje dňa 20.3.2018 konferenciu Zmluvy vo výstavbe a legislatíva. Konferencia sa uskutoční v Hoteli Vienna House Easy na Galvaniho 28 v Bratislave. Dňa 14.3.2018 bolo ukončené prihlasovanie na konferenciu, kde prejavilo záujem približne 40 ľudí z rôznych sfér.  Záujem prejavili zástupcovia verejného sektora, ako aj spoločností z privátnej sféry, ako aj ďalšie organizácie, ktoré združujú odborníkov v oblasti stavebníctva. Z toho dôvodu by sme chceli vyjadriť všetkým prihláseným veľkú vďaku za prejavený záujem. Veľký záujem o predmetnú tematiku nás zaväzuje do budúcnosti pripraviť ďalšie konferencie so zreteľom na zachovanie kvality obsahu a prínosu organizovanej konferencie. Tým prispieť k šíreniu poslania federácie FIDIC na Slovensku.

Obsahom konferencie  bude analýza legislatívnych predpisov na Slovensku, ktorá bude konfrontovaná so zaužívanou praxou. Prednášať budú Ivan Brlej, Peter Kotvan, Peter Kyčin a Matej Mráz. Informácie a skúsenosti z Českej republiky boli prednesené Lukášom Klee – medzinárodným odborníkom na FIDIC zmluvné podmienky. Prednášky konferencie boli koncipované nasledovne v 2 blokoch:

Konferencia Zmluvy vo výstavbe a legislatíva (prvý blok)

Úpravy štandardných zmlúv vo výstavbe z dôvodov požiadaviek legislatívy

  • Prehľad platnej legislatívy a zapracovanie jej požiadaviek do štandardných zmlúv vo výstavbe
  • Spracovanie Osobitných zmluvných podmienok a miera zásahov do Všeobecných zmluvných podmienok

Konferencia Zmluvy vo výstavbe a legislatíva (druhý blok) 

Praktické problémy pri tvorbe a plnení zmlúv vo výstavbe a pri realizácii Diela

  • Porovnanie situácie v úpravách zmlúv a požiadaviek legislatívy v ČR
  • Príčiny vzniku problémov, dopady na postup výstavby
  • Alokácia rizík vo výstavbe a jej dopady na postup a cenu výstavby
  • Spory vo výstavbe, ich predchádzanie a riešenie

Valné zhromaždenie členov SACE 2018:

SACE po konferencii od 14:00 bude mať v Hoteli Vienna House Easy výročné valné zhromaždenie. Prezentácia účastníkov začne o 13:45 v miestnosti FORTE. Všetci zástupcovia členov SACE (riadni a čestní) sú vítaní. Podklady k VZ 2018 nájdete na stránke po prihlásení do členskej zóny.

By |2018-03-16T09:59:58+00:00marec 16th, 2018|Uncategorized @sk|