Zástupcovia SACE sa aktívne zúčastnili “D&S meetingu” v rámci výročnej konferencie FIDIC v Mexico City. Tejto časti výročnej konferencie sa zúčastnilo asi 40 z rôznych krajín po celom svete a medzi nimi aj naši zástupcovia. Viac informácií a to ako to videli z vedenie federácie FIDIC sa dočítate tu