V roku 2022 sa znovu uskutočnila konferenciu FIDIC v Londýne venovaná zmluvným podmienkam FIDIC. SACE malo na tejto konferencii svoje zastúpenie. Zúčastnil sa jej aktuálny prezident SACE Ing. Ivan Brlej. . Viac informácií o tejto konferencii nájdete priamo na stránke FIDIC.

Krátku správu pripravil aktuálny prezident SACE, Ing. Ivan Brlej:

Konferencie používateľov FIDIC zmluvných podmienok sa každoročne konajú v Londýne. V minulom roku sa takáto oficiálna konferencia uskutočnila v dňoch 29. a 30. novembra.  Tieto konferencie ponúkajú delegátom neoceniteľné informácie o celom súbore FIDIC  zmluvných podmienok, ako aj diskusie o najnovšom vývoji v oblasti medzinárodných zmlúv, s dôrazom na kľúčové a nové problémy a poskytujú účastníkom príležitosť stretnúť sa a nadviazať kontakty s kľúčovými globálnymi zainteresovanými stranami.

Účastníci konferencie majú možnosť získať informácie o najnovšom stave FIDIC zmluvných podmienok, ktoré sa plánujú alebo pripravujú. Vypočujú si aj informácie od popredných zmluvných a právnych expertov o aktuálnych a nových otázkach v rýchlo sa meniacom svete výstavby diel.

Na konferencii vystúpil aj pán Viliam Koprda, zástupca spoločnosti PoRR GmbH s prezentáciou: „Výzvy pre zhotoviteľov z dôvodu Covid -19 a vojny na Ukrajine.“ Prednáška bola zameraná na nárast cien v dôsledku týchto udalostí.

Jedným z hlavných bodov konferencie bolo predstavenie vydania „FIDIC Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom, druhé vydanie 2017, prepracované v roku 2022 so zmenami“ (FIDIC Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer, Second Edition 2017, Reprinted 2022 with amendments). Toto vydanie obsahuje všetky zmeny a doplnenia, ktoré boli od pôvodného druhého vydania 2017 organizáciou FIDIC publikované ako:

  • Zmeny a doplnenia vydanie č. 1 – december 2018
    ERRATA k FIDIC zmluvným podmienkam na výstavbu, druhé vydanie 2017.
  • Zmeny a doplnenia vydanie č. 2 – jún 2019
    ERRATA k FIDIC zmluvným podmienkam na výstavbu, druhé vydanie 2017.
  • Zmeny a doplnenia vydanie č. 3 – november 2022
    ERRATA k FIDIC zmluvným podmienkam na výstavbu, druhé vydanie 2017.

Taktiež bolo predstavené vydanie „Sprievodcu FIDIC 2017 Zmluvnými podmienkami“ (FIDIC 2017 Contracts Guide), ktoré zohľadňuje všetky vyššie uvedené zmeny a doplnenia pre Červenú, Žltú a Striebornú knihu.

Na základe uvedeného SACE pripravuje preklad všetkých týchto zmien a doplnení týkajúcich sa už vydaných prekladov „Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom, druhé vydanie 2017, preklad SACE 2022, Rev.1,“ ako aj „Zmluvných podmienok pre zariadenie a naprojektuj – postav, druhé vydanie 2017, preklad SACE 2021, Rev.1.“ Preklad týchto zmien bude zverejnený na stránke SACE. Bude teda dostupný každému, aby bolo možné uvedené zmeny zapracovať. SACE taktiež pripravuje kompletný preklad obsahujúcu všetky zmeny pod názvom „Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom, druhé vydanie 2017, prepracované v roku 2022 so zmenami“.