Zástupcovia SACE sa aj tento rok zúčastnili výročnej konferencie FIDIC, ktorá sa tento rok konala v hlavnom meste Nemecka – Berlíne.

Program bol bohatý, prvý deň bol venovaný zástupcom členských organizácií FIDIC ako stretnutiu prezidentov, ako aj zástupcov sekretariátov jednotlivých asociácií.

Druhý deň bol venovaný mladým profesionálom a podnikateľským prednáškam.
Tretí a štvrtý deň prebehla samotná konferencia s viacerými panelovými prednáškami a následnými diskusiami. Hlavnou témou bola inteligentná infraštruktúra v rámci mesta a mestská mobilita. Viac informácií nájdete na stránke http://www.fidic2018.org

Ďalšia konferencia v roku 2019 sa uskutoční v Mexiku.