Radi by sme s radosťou oznámili, že nielen SACE oslavuje tento rok 20. výročie vzniku, ale aj FIDIC oslavuje 110 rokov a to už zajtra, 22. júla! Tento významný míľnik predstavuje viac ako storočie oddanej služby pre odborníkov a podnikanie v oblasti konzultačného inžinierstva po celom svete.

FIDIC bol založený v roku 1913 tromi národnými asociáciami nezávislých konzultačných inžinierov. Dnes sa stal poprednou globálnou organizáciou, zastupujúcou viac ako milión profesionálov a 40 000 spoločností z približne 100 krajín. Počas svojej histórie stál FIDIC na čele formovania priemyslu stavebníctva a infraštruktúry. Poskytli sme priemyslu nielen rámec zmluvných dokumentov, ale aj zanechali trvalý odkaz prostredníctvom kľúčových projektov po celom svete.

Na oslavu nášho 110. výročia FIDIC vydá špeciálne publikácie. Tie sa budú venovať ceste federácie a preskúmajú výzvy a príležitosti, ktoré ešte čakajú celé odvetvie v budúcnosti. Táto publikácia zdôrazní rast FIDIC-u od jeho skromných začiatkov v belgickom Gente až po jeho súčasnú pozíciu ako hnaciu silu kvality, integritu a udržateľnosti v odvetví konzultačného inžinierstva. FIDIC plánuje túto publikáciu uverejniť na každoročnej konferencii GIC FIDIC. Tá sa uskutoční v Singapure od 10. do 12. septembra 2023.

FIDIC je hrdý na to, že sa prispôsobil neustále sa meniacemu sa priemyselnému prostrediu a zaoberali sa kľúčovými otázkami, ako je udržateľnosť, životné prostredie a digitalizácia. FIDIC ostáva pevne na pozíciách vo svojej vízii zlepšovať kvalitu života ľudí prostredníctvom podpory excelentnosti v projektoch a službách poskytovaných konzultačnými inžiniermi po celom svete.

V spojení s výročím FIDIC by sme vás radi pozvali, aby ste podporili FIDIC aj na sociálnych médiách. Navštívte našu LinkedIn stránku tu a zanechajte oslavnú správu na označenie tejto významnej príležitosti. FIDIC rád uvidí vaše myšlienky a príbehy o tom, ako ovplyvnil FIDIC váš profesionálny život.

Túto špeciálnu príležitosť oslávime osobne na našej každoročnej konferencii GIC FIDIC, ktorá sa bude konať v Singapure od 10. do 12. septembra 2023. Táto udalosť má ešte väčší význam, keďže oslavujeme 110. výročie FIDIC-u. Konferencia poskytne platformu pre zástupcov priemyslu a celú rodinu FIDIC-u, aby sa stretli, vymieňali si poznatky a formovali budúcnosť odvetvia. Registrovať sa na konferenciu GIC FIDIC môžete tu! Sme hrdí, že aj SACE je súčasťou globálnej komunity a profesionálne prispieva už 20 rokov tejto komunite. A nech žijú ďalších 110 rokov excelentnosti!