Pred dvomi dňami bol publikovaný najnovší newsletter s poradovým číslom 5 – FIDIC Contract Users’ Newsletter. Prístupný je na stránke: 05 FIDIC Contract Users’ Newsletter