FIDIC organizácia vyhlasuje možnosť nominovať na ocenenia FIDIC YP Awards 2019.
Ocenenia sú určené mladých ľudí (YP) s pozoruhodnými úspechmi v oblasti konzultačného inžinierstva.

Toto ocenenie môže priniesť nasledujúce výhody:
• YP sa stanú aktívnejšími a pochopia svoju zodpovednosť za budúcnosť odvetvia.
• rozvoj YP v členských asociáciách (MA) a členských firmách so zvláštnym zameraním na súvisiace činnosti FIDIC.
• ukážete najlepšie postupy ostatným YP, národným členským organizáciám, členským firmám.
• ukážete kľúčovú úlohu FIDIC pri posilňovaní YP na celom svete.

Dôležité dátumy:

  • 1. august 2019 – uzatvorenie nominácií
  • 10. august 2019 – oznámenie užšieho výberu projektov
  • september 2019 – prezentácia ocenení (Mexico City, Mexiko)

Pre viac informácií, registračný formulár, kontaktujte tajomníka asociácie