News

Spolupráca s ukrajinskou organizáciou ICEG

By |2017-11-30T17:36:36+00:00november 30th, 2017|Engineering, Marketing, News, SACE|

V roku 2017 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov ukrajinskej asociácie ICEG a prezidenta SACE v Kyjeve. Toto stretnutie je pokračovaním stretnutí so zahraničnými partnermi, kedy v decembri roku 2014 prebehlo stretnutie s českou asociáciou CACE. Okrem CACE prebehli rozhovory aj so zástupcami Katalánskej inžinierskej asociácie. Spolupráca medzi členmi jednotlivých organizácií môže byť vďaka týmto stretnutiam jednoduchšia.

Konferencia Zmluvy vo výstavbe a legislatíva

By |2017-11-30T17:43:04+00:00november 19th, 2017|FIDIC, News, SACE|

Konferencia Zmluvy vo výstavbe a legislatíva (krátke info) : SACE ako národná členská organizácia medzinárodnej federácie FIDIC zorganizovala dňa 23.11.2017 konferenciu Zmluvy vo výstavbe a legislatíva. Konferencia sa uskutočnila v Hoteli Bratislava na Seberíniho 9 v Bratislave. Išlo o 5. ročník výročnej konferencie SACE, ktorá opäť vznikla za výraznej podpory odbornej komisie - Registra rozhodcov

Spustenie novej verzie webu

By |2018-01-15T18:58:22+00:00september 17th, 2017|News|

Dňa 18.9.2017 sme sa rozhodli spustiť skúšobnú prevádzku nového webu Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov. V prípade nefunkčnosti niektorých súčastí Vás prosíme o zhovievavosť a taktiež o nahlásenie tejto skutočnosti. Prispejete tým k skvalitneniu funkčnosti prevádzky našej stránky. Nová verzia webu SACE je v ostrej prevádzke od 1.12.2017. Aké novinky nájdete na stránke? Prehľadnejší a modernejší

Zmena na poste prezidenta SACE

By |2017-10-13T17:00:05+00:00marec 30th, 2017|News|

Dňa 30.3.2017 Valné Zhromaždenie SACE schválilo nového prezidenta SACE – Vladislava Janotu, MBA  na obdobie rokov 2017 a 2018 a rovnako zvolilo nového viceprezidenta SACE – Ing. Branislava Hudáka. Taktiež boli zvolení noví členovia prezídia. Viac informácií nájdete na stránke: Prezídium SACE

Konferencia SACE – Predchádzanie a riešenie sporov na stavbách

By |2017-09-20T12:41:05+00:00február 9th, 2017|News|

Vážení kolegovia, Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (SACE) oznamuje všetkým odborníkom vo výstavbe, že v mesiaci február 2017 zorganizuje stretnutie a diskusiu na tému: „PREDCHÁDZANIE A RIEŠENIE SPOROV NA STAVBÁCH“, ktorá sa uskutoční dňa 9. februára 2017 v Hoteli Bratislava (Seberíniho 9, Bratislava) Témami konferencie sú: 1. „Formy riešenia sporov v podmienkach SR" 2. „Riešenie sporov podľa čl. 20 Všeobecných

VZ SACE 2017

By |2017-10-13T16:59:55+00:00február 1st, 2017|News|

Vážení členovia SACE, Valné zhromaždenie (VZ) členov Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov, sa uskutoční dňa 30. marca 2017 (štvrtok) predbežne o 14:00. Miesto konania: REMING Consult a.s., Trnavská cesta 25, Bratislava Program VZ SACE : Otvorenie Schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov valného zhromaždenia Schválenie programu valného zhromaždenia Výročná správa o činnosti Asociácie v roku 2016

Valné zhromaždenie SACE 2016

By |2017-10-13T17:02:15+00:00marec 31st, 2016|News|

Vážení členovia SACE, Valné zhromaždenie (VZ) členov Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov, sa uskutoční dňa 31. marca 2016 (štvrtok) predbežne o 14:00. Miesto konania: REMING Consult a.s., Trnavská cesta 25, Bratislava ZMENA MIESTA KONANIA: REMING Consult a.s., Trnavská cesta 27, Bratislava Program VZ SACE : 1. Otvorenie 2. Schválenie rokovacieho poriadku a voľba orgánov valného zhromaždenia

FIDIC Awards 2016

By |2017-10-13T16:36:24+00:00marec 29th, 2016|Construction, Engineering, News|

FIDIC organizácia vyhlasuje možnosť nominovať na ocenenia FIDIC Awards 2016. Nominácia slovenských firiem je možná v prípade členstva v SACE. Všetky nominácie zo Slovenska musia byť schválené SACE. Ocenenia sú určené pre projekty realizované v posledných desiatich rokoch a sú v prevádzke minimálne 1 rok. Projekty, ktoré sa prihlásia, musia preukázať inovácie, kvalitu, profesionálnosť, zásady