Výkonný riaditeľ FIDIC Nelson Ogunshakin vydal v auguste aktuality CEO, celkovo sú v poradí už 39. Najnovšie číslo nájdete k dispozícii na tomto odkaze. Nachádza sa v ňom viacero zaujímavých článkov, ako napr. informácia o poslednej možnosti registrovať sa na GIC v Singapure. Taktiež sa tam nájdu informácie o pripravovanej konferencii v Londýne, ako aj DAB/DAAB workshope. Okrem nich sú tam aj ďalšie informácie zo sveta FIDIC. Aktuality sú v pôvodnom, anglickom jazyku. Ostatné aktuality o SACE nájdete na tomto odkaze.