Loading Events
  • FIDIC zmluvné podmienky vo výstavbe – „ŽLTÁ KNIHA“
  • Zmluvné nároky podľa FIDIC zmluvných podmienok – príprava a obhajoba nárokov podľa Červenej a Žltej knihy