Loading Events

Program vzdelávania organizácie SACE nadväzuje na úspešnú sériu seminárov Červená kniha usporiadaných v rokoch 2008 až 2016.

Seminár FIDIC zmluvné podmienky vo výstavbe – „ČERVENÁ KNIHA“ sú štyri jednodňové na seba nadväzujúce semináre, ktoré umožnia poslucháčom pochopiť podstatu a princípy všetkých ustanovení „Červenej knihy“.

Uskutoční sa v dňoch: 3. november, 10. november, 24. november a 1. december 2017.
(právo na zmenu miesta a dátumov konania seminárov vyhradené)