Podmienky podzhotoviteľskej zmluvy na výstavbu – NAJNOVŠÍ PREKLAD

Od |2017-10-13T16:09:48+02:0030 septembra, 2015|Marketing, News|

SACE úspešne ukončilo preklad ďalšej publikácie FIDIC na základe licenčnej zmluvy s organizáciou FIDIC. Jedná sa o publikáciu: Podzhotoviteľská zmluva na výstavbu - VŠEOBECNÉ PODMIENKY PODZHOTOVITEĽSKEJ ZMLUVY, - POMÔCKA PRE VYPRACOVANIE OSOBITNÝCH PODMIENOK PODZHOTOVITEĽSKEJ ZMLUVY, - VZOROVÉ TLAČIVÁ PRE PONUKOVÝ LIST PODZHOTOVITEĽA, ZHOTOVITEĽOVE OZNÁMENIE O PRIJATÍ PONUKY, PODZHOTOVIEĽSKÚ ZMLUVU O DIELO. V predaji bude od

KULATÝ STŮL ARI: STANDARDY FIDIC V ČR

Od |2017-10-13T16:11:51+02:0029 septembra, 2015|News|

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE) ve spolupráci s ŘSD a SFDI pořádají odbornou debatu u kulatého stolu na aktuální téma: Standardy FIDIC v ČR – mezinárodní smluvní standardy ve výstavbě, která se uskuteční v úterý 29. září 2015 od 8:30 v prostorách Ministerstva dopravy ČR za účasti: Jana Kroupy,

Go to Top